Daily Archives: January 2, 2016

Tổng quan thị trường Android

Nằm trong chuỗi các chương trình offline dành cho các developers thì vào thứ 7 ngày 2/11 vừa qua, buổi chia sẻ về tổng quan thị trường người dùng sử dụng Android đã được tổ chức tại công ty CP Eway 134 Hoàng Sâm. Đây là hệ thống các buổi offline được tổ chức bởi […]