Daily Archives: December 18, 2013

Android Networking

Kết nối ứng dụng với mạng Internet luôn là một vấn đề nan giải với các developer khi muốn phát triển ứng dụng của mình. Chính vì thế, buổi offline với chủ đề “Android Networking” vào thứ 7 ngày 18/11 đã được tổ chức để giúp đỡ các bạn dev có thêm những giải pháp […]